نمایش فایل<بررسی مرور زمان در احکام حقوقی>

مرور زمان در احکام حقوقی,بررسی مرور زمان در احکام حقوقی,تحقیق درباره مرور زمان در احکام حقوقی,پروژه,دانلود بررسی مرور زمان در احکام حقوقی در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی مرور زمان در احکام حقوقی. را مشاهده می نمایید.

چکیده:

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود.در این کار تحقیق سعی شده است با موضوع اصلی مرور زمان در احکام حقوقی در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصل های بعدی با تفکیک مسائل به جزئیات موضوع خواهیم پرداخت.

چکیده1

مقدمه2

روش تحقیق3

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و بیان موضوع5

گفتار اول: ریشه یابی مرور زمان در زبان های دیگر5

گفتار دوم :مفهوم مرور زمان 5

گفتار سوم :اقسام مرور زمان 6

بند اول:مرور زمان مملكت6

بند دوم :مرور زمان مسقط حق7

بند سوم :مرور زمان مسقط دعوی8

گفتار چهارم :قلمرو بحث مرور زمان 8

بند اول: به لحاظ ماهیت حقوقی 9

بند دوم :به لحاظ كاشف یا ناقل بودن حق 9

بند سوم :به لحاظ اصل یا استثنائی بودن قاعده 9

بند چهارم: به لحاظ نوع حق10

گفتار پنجم :نگرشی بر ماهیت حقوقی مرور زمان 10

مبحث دوم:تاریخچه11

بند اول یرلیغ 11

گفتار اول:بررسی سندهای تاریخی11

گفتار دوم :سرگذشت تحلیلی مرور زمان در حقوق ایران13

بند اول :قبل از انقلاب13

بند دوم:بعد از انقلاب14

گفتار دوم :قلمرو مرور زمان در فقه اسلامی17

گفتار سوم:مرور زمان در قوانین تجاری21

گفتار چهارم :دلائل تأثیر مرور زمان22

بند اول : مبانی نقلی یا فقهی مرور زمان در فقه نسبت به مرور زمان25

فصل دوم:

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مبحث اول:مرور زمان کیفری31

گفتار اول :تعاریف31

گفتار دوم: انواع مرور زمان کیفری31

بند اول: مرور زمان تعقیب31

بند دوم :مرور زمان صدور حکم32

بند سوم :مرور زمان اجرای حکم32

گفتار سوم :فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان33

بند اول :نظریه تارد 33
بند دوم:نظریه از بین رفتن دلائل جرم 33

بند سوم :نظریه ترس از مجازات 34

بند چهارم: نظریه چشم پوشی دادسرا 34

بند پنجم: نظریه اصلاح و درمان مجرم 35

بند ششم :نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی 36

بند هفتم :نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم 37
بند هشتم:نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 38

گفتار چهارم :مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی39

بند اول :پذیرش مرور زمان در جرایم حدی 40

بند دوم:ادله مذهب حنفی41

بند سوم: مرور زمان در جرایم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه48

مبحث دوم: جرایم مستوجب حد چیست؟ 50

گفتار اول:ادله فقهای شیعه50

گفتار دوم: مرور زمان در تعزیرات53

بند اول: قرآن 53

بند دوم: روایات 55
بند سوم: عقل و بنای عقلاء56

نتیجه گیری58

منابع و مراجع59


مطالب دیگر:
📗برای که آواز بخوانم ( ر . اعتمادی )📗كتاب چهل درجه زیر شب - نوشته: (ر.اعتمادی)📗دختر خوشكل دانشكده من نوشته : ر اعتمادي📗دانلود مقاله سمعک و کابرد آن📗دیروز من دیروز تو ( ر . اعتمادی )📗روزهای سخت بارانی ( ر . اعتمادی )📗شوک پاریسی ( ر . اعتمادی )📗آخرین ایستگاه شب ( ر . اعتمادی )📗یک لحظه روی پل ( ر . اعتمادی )📗تویست داغم کن ( ر . اعتمادی )📗جسور زیبا ولی شیطان ( ر . اعتمادی )📗شب ایرانی ( ر . اعتمادی )📗رمان بی نظیر پس از تو اثر: جوجومویز📗شلیک خاموش نوشته امیر عشیری📗سیاه خان نوشته ( امیر عشیری )📗سقوط عقابها نوشته امیر عشیری📗ستون پنجم نوشته امیر عشیری📗گزارش کارآموزی در اداره آموزش و پرورش شهر گله‮ دار📗فایل لایه باز طرح های کمیک📗تنها در برابر قاتل نوشته امیر عشیری📗تسمه چرمی نوشته امیر عشیری📗تصویر قاتل نوشته امیر عشیری📗سحرگاه خونین- نوشته : امیر عشیری📗گزارش کارآموزی در شركت هپكو اراك📗درياچه كوسه ها